STÄNG
KONTAKT

Trygg förvaltning

Förebygg problem med kvalitetsmässig förvaltning och underhåll. Leverera nya funktioner till din produkt utan problem för dina slutkunder. Med en trygg förvaltning får ni mer tid att fokusera på er affärsverksamhet.

Värdefulla lösningar

Kvalitetssäkrad förvaltning

Vi kvalitetssäkrar förvaltningen med ett iterativt arbetssätt där vi planerar, utför, analyserar och förbättrar. Vi registerar alla avvikelser och stämmer av arbetet med er vid givna inplanerade tillfällen.

Proaktivt underhåll

Vi arbetar proaktivt med övervakning, underhåll, genomgång av loggning och automatiserade tester för att säkerställa att säkerställa att er tekniska lösning fungerar och levererar värde till era kunder.

Strategisk planering

Utifrån er vision och affär och genomför vi tillsammans med er strategisk planering där vi bland annat skapar och uppdaterar roadmap:en för kommande år samt gör en riskanalys baserat på ert nuläge.

Flexibilitet

Vi resursplanerar utifrån erat basbehov och har möjlighet att skala upp teamet vid behov.

Regelbundna uppdateringar

Thnx levererar regelbundet uppdateringar baserat på det förebyggande underhållet och överenskommen roadmap.

Förebyggande underhåll

Vi övervakar och underhåller lösningen både proaktivt och reaktivt för att så få fel och problem ska uppstå. Oväntade avbrott hålls till ett minimum och planerade avbrott görs i dialog med er.

Thoren-gruppen

Hur vi förvaltar Thorengruppens lärplattform

Läs mer