STÄNG
KUNDCASE

App för modern idrottsmodell

Active Move är en samordnad app, en plattform där föreningar och idrottsanläggningar i respektive kommun samverkar och erbjuder ungdomar i åldern 13 -20 år motionsverksamhet. Med ledorden, glädje, gemenskap och flexibilitet erbjuds idrott för alla! Active Move app erbjuder en ”prova-på” modell där alla kan delta i valfria aktiviteter oavsett föreningsanordnare.

"Ett team som är enkla att samarbeta, korta beslutsvägar och samtidigt erfarna experter som besitter kunskaper inom alla områden. En komplett arbetspartner att lita på som kan leverera rätt helhetslösning med 100% förtroende från start till mål. "

Hanna Karlsson

grundare och projektledare Active Move

01

Utmaningar

Endast 1 av 10 barn rör på sig 60 min om dagen. 50% av barnen slutar med idrott innan 12 års ålder. Med bakgrund av detta drivs projektet Active Move som är en systeminnovation inom rörelseglädje.

Appen riktar sig primärt till dom ungdomar som slutat med föreningsidrott och där är utmaningen är att få dessa unga att återupptäcka rörelseglädje. Det ska vara mindre fokus på tävling och prestation där målbilden är rörelseglädje och förbättrad hälsa.

Hur får man denna målgrupp att våga prova på nya aktiviteter och hur får man unga att upptäcka Active Move i media bruset?

För att möjliggöra detta behöver det vara låga trösklar och kännas inbjudande att använda appen. Kompisar har en stor betydelsefaktor i denna ålder och man inspireras av varandra så utmaningen har varit man hur kan kombinerar detta med gamification.

02

Lösning

Active Move består av en administrativ webbsida där föreningar lägger in aktiviteter för ungdomarna. Föreningarna har här möjlighet att beskriva aktiviteten och välja tillhörande information.

Användarna skapar ett konto i appen och få tillgång till en plattform fylld med olika typer av aktiviteter sorterade på datum, nivå, puls och plats. Det går även att se hur många platser som finns tillgängliga, vilken förening som anordnar och info om hur aktiviteten ska genomföras. Självklart går det att sätta veckomål och appen ger dig pepp och motivation.

Pilot testet är just nu i full gång i Umeå kommun och kommer avslutas Q1 2023 för att sen itereras vidare för den stora lanseringen under 2023.

03

Resultat

Under 2023 kommer ungdomen med olika insatser påverka sin medlemskostnad, vilket är viktigt för integration och långsiktighet.

Målbilden är utveckling av rörelseförståelse och att individen ska vara fysiskt aktiv under hela livet.

Genom digitalisering skapas nya möjligheter och effektiviseringar vilket gör att idrottsmodellen Active Move får ett helikopterperspektiv och det blir Lika för Alla.

Målsättingen är att ”Trenda upp föreningslivet” ​

Visionen är för år 2028 ska modellen vara en naturlig del av föreningarnas motionsverksamhet för unga och på sikt skapa bättre folkhälsa.

NÄSTA

härlitt​

App för att upptäcka litteraturen i Västerbotten
LÄS MER