STÄNG

Från idéutveckling till färdig produkt med förvaltning


På THNX utvecklar vi digitala produkter och tjänster med hög kvalitet. Vi brukar likna utvecklingen av en digital produkt med att bygga ett nytt hus. Du behöver korrekta ritningar, rätt arbetsprocess, samt kompetens med god erfarenhet. Rätt personer som gör rätt saker så att budget håller, resultatet blir enligt förväntningarna och leveransen sker i tid.

På vägen från idé till färdig produkt krävs olika verktyg och metoder. Vi hjälper våra kunder med allt detta och erbjuder sedan förvaltning och vidareutveckling av deras digitala produkter.

01

En bra start - Uppstart med tydlig leverans

RÄTT FÖRSTA STEG

EN BRA START är början till vårt samarbete. Ett avgränsat projekt baserat på ert problem där vår lösning och leverans tillför stort värde för er. Ett utmärkt sätt för er att lära känna oss och uppleva hur vi jobbar tillsammans med våra kunder.

02

Gör ett framsteg - Leverera affärsvärde

PÅ RÄTT VÄG

GÖR ETT FRAMSTEG syftar till att leverera en lösning och ett resultat utifrån det affärsvärde ni efterfrågar. Tillsammans avgränsar vi arbetsinsatsen för att sedan maximera resultatet i form av en tjänst eller produkt.

03

En trygg framtid - Förvaltningspaket

LÅNGSIKTIG TRYGGHET

Tillsammans med er skapar vi EN TRYGG FRAMTID. I en långsiktigt hållbar lösning är det viktigt att känna trygghet. Vårt förvaltningspaket ger er en utvecklingspartner med rätt kompetenser och erfarenheter som krävs under hela produktens eller tjänstens livslängd. Vår tjänst innehåller tre delar; kontinuitetsplanering, underhåll och support.

Vi arbetar med ständig förbättring, iterativt arbetssätt och delleveranser

Vi har ett iterativt och inkluderande arbetssätt där ni som kund blir en naturlig del i prioriteringar och leveranser. Alla våra projekt börjar med en tydlig uppstart där vi säkerställer att vi förstår varandra och har
samma målsättning. Detta följs upp genom hela projektet och framförallt i slutet med en uppföljning
av målsättningar och kvalitet.

Under projektet gör vi delleveranser och prioriteringar. Med erfarenhet från utveckling av flertalet digitala produkter och tjänster är vi vana att arbeta mot rörliga mål som hanteras under löpande under projektets gång.

Våra projekt styrs av hur väl vi känner varandra och hur bra vi kan er teknik. Därför börjar vi med en bra start, därefter genomför vi en eller flera avgränsade projekt tillsammans för att sedan fortsätta i ett långsiktigt samarbete.

Inom varje projekt arbetar vi med tydliga start och slut, samt kvalitetsuppföljning för att hela tiden
förbättra vårt samarbete.

01

Ett tydligt startskott

Inkluderar: Att identifiera huvudnyttan och en gemensam genomgång av: Målsättning, leverans, arbetssätt, omfattning

02

Uppföljning av arbete

Inkluderar: Ett iterativt arbetssätt med vår återkoppling, er feedback och möjlighet till ständig förbättring.

03

Ett tydligt avslut

Inkluderar: Gemensam genomgång av leverans, arbetssätt (vad som gått bra och vad som hade kunnat förbättras) samt framtida möjligheter och överlämnande av produkt.

04

Kvalitetsuppföljning

Inkluderar: Kvalitetsuppföljning, er nöjdhet och vår förbättringspotential.
Syfte: Att skapa en gemensam syn på mål, lösning och genomförande så att vi fokuserar på rätt saker och att rätt saker prioriteras högst.
Syfte: Att återkommande följa upp pågående arbete för att säkerställa att vi är på rätt väg samt följa upp risker.
Syfte: Ett säkerställande av att leveransen har fungerat och att ni är nöjda.
Syfte: Ett slutgiltigt säkerställande av att vi levererat med kvalitet och att ni fortfarande är nöjda med leveransen en tid efter projektets avslut.

Vi arbetar med ständig förbättring, iterativt arbetssätt och delleveranser

Vi har ett iterativt och inkluderande arbetssätt där ni som kund blir en naturlig del i prioriteringar och leveranser. Alla våra projekt börjar en tydlig uppstart där vi säkerställer att vi förstår varandra och har
samma målsättning. Detta följs upp genom hela projektet och framförallt i slutet med ett en uppföljning
av målsättningar och kvalitet.

Under projektet gör vi delleveranser och prioriteringar. Med erfarenhet från utveckling av flertalet digitala produkter och tjänster vet vi att vi arbetar mot ett rörligt mål och att det behöver hanteras under
projektets gång.

Våra projekt styrs av hur väl vi känner varandra och hur bra vi kan er teknik. Vi börjar med en bra start, därefter gör vi en eller flera avgränsade projekt tillsammans innan vi går in i ett långsiktigt samarbete.

Inom varje projekt arbetar vi med tydliga start och slut, samt kvalitetsuppföljning för att hela tiden
förbättra vårt samarbete.

01

Ett tydligt startskott

Inkluderar: Att identifiera huvudnyttan och en gemensam genomgång av: Målsättning, leverans, arbetssätt, omfattning

Syfte: Att skapa en gemensam syn på mål, lösning och genomförande så att vi fokuserar på rätt saker och att rätt saker prioriteras högst.

02

Uppföljning av arbete

Inkluderar: Ett iterativt arbetssätt med vårt återkoppling, er feedback och möjlighet till ständig förbättring.

Syfte: Att återkommande följa upp pågående arbete för att säkerställa att vi är på rätt väg samt följa upp risker.

03

Ett tydligt avslut

Inkluderar: Gemensam genomgång av leverans, arbetssätt (vad som gått bra och vad som hade kunnat förbättras) samt framtida möjligheter och överlämnande av produkt.

Syfte: Ett säkerställande av att leveransen har fungerat och att ni är nöjda.

04

Kvalitetsuppföljning

Inkluderar: Kvalitetsuppföljning, er nöjdhet och vår förbättringspotential.

Syfte: En slutgiltigt säkerställande av att vi levererat med kvalitet och att ni fortfarande är nöjda med leveransen en tid efter projektets avslut.