STÄNG
KONTAKT

Ta ditt första steg mot digital framgång

Tack för ditt meddelande!

Ring Magnus på 070 172 93 85 eller Richard på 073 500 69 99. Du kan också skicka oss ett meddelande.


Vårt arbetssätt


Vårt arbetssätt syftar till att göra så få onödiga steg som möjligt på vägen till en lanserad produkt eller tjänst. Vi vet att misstag kostar pengar och blir dyrare ju längre man kommit. Därför tar vi små steg i taget.

För den digitala produktens framgång är det viktigt att alla ser samma sak och att man tar rätt, små steg. Därför utvecklar vi samarbetet i tre faser.

Vi arbetar med ständig förbättring, iterativt arbetssätt och delleveranser

Vi har ett iterativt och inkluderande arbetssätt där ni som kund blir en naturlig del i prioriteringar och leveranser. Alla våra projekt börjar en tydlig uppstart där vi säkerställer att vi förstår varandra och har samma målsättning. Detta följs upp genom hela projektet och framförallt i slutet med ett en uppföljning av målsättningar och kvalitet.

Under projektet gör vi delleveranser och prioriteringar. Med erfarenhet från utveckling av flertalet digitala produkter och tjänster vet vi att vi arbetar mot ett rörligt mål och att det behöver hanteras under projektets gång.

Våra projekt styrs av hur väl vi känner varandra och hur bra vi kan er teknik. Vi börjar med en bra start, därefter gör vi en eller flera avgränsade projekt tillsammans innan vi går in i ett långsiktigt samarbete.

Inom varje projekt arbetar vi med tydliga start och slut, samt kvalitetsuppföljning för att hela tiden förbättra vårt samarbete.

01

Ett tydligt startskott

Inkluderar: Att identifiera huvudnyttan och en gemensam genomgång av: Målsättning, leverans, arbetssätt, omfattning

Syfte: Att skapa en gemensam syn på mål, lösning och genomförande så att vi fokuserar på rätt saker och att rätt saker prioriteras högst.

02

Uppföljning av arbete

Inkluderar: Ett iterativt arbetssätt med vårt återkoppling, er feedback och möjlighet till ständig förbättring.

Syfte: Att återkommande följa upp pågående arbete för att säkerställa att vi är på rätt väg samt följa upp risker.

03

Ett tydligt avslut

Inkluderar: Gemensam genomgång av leverans, arbetssätt (vad som gått bra och vad som hade kunnat förbättras) samt framtida möjligheter och överlämnande av produkt.

Syfte: Ett säkerställande av att leveransen har fungerat och att ni är nöjda.

04

Kvalitetsuppföljning

Inkluderar: Kvalitetsuppföljning, er nöjdhet och vår förbättringspotential.

Syfte: En slutgiltigt säkerställande av att vi levererat med kvalitet och att ni fortfarande är nöjda med leveransen en tid efter projektets avslut.