STÄNG
KONTAKT

Ta ditt första steg mot digital framgång

Ring Richard på 73-500 69 99 eller skicka ett meddelande

*Thank you for your message!

*Tack för ditt meddelande!

Alla förtjänar en bra magkänsla

Alla förtjänar en bra magkänsla

Belly Balance med dietisten Sofia Antonsson i spetsen har i tio års tid drivit utvecklingen av IBS-behandling i Sverige. IBS, Irritable Bowel Syndrome drabbar 15-20 procent av världens befolkning och det är svårt att få rätt hjälp inom sjukvården. Bristen på dietister i sjukvården, i kombination med att kunskapen om IBS inom läkarkåren är låg, gör att det kan ta flera år att få hjälp. Genom den digitala IBS-behandlingen bidrar Belly Balance till snabb och rätt hjälp vilket ger en ökad livskvalitet och färre symtom för den med IBS.

Belly Balance

Ta ditt första steg mot digital framgång

Tack för ditt meddelande!

Ring Magnus på 070 172 93 85 eller Richard på 073 500 69 99. Du kan också skicka oss ett meddelande.


No items found.

"I Thnx har vi hittat den utvecklingspartner vi länge saknat. En partner som engagerat förstår vårt företag och vår affär för att kunna bidra på det mest värdeskapande sättet. Tack vare tryggheten i att jobba med Thnx kan vi fullt ut fokusera våra resurser på rätt ställen."

Jenny Sands
VD
Belly Balance

Långsiktighet mot digital framgång

Through part ownership and partnerships, a long-term security is created in the development work, where the right competence is used in the right place. As an external development team for Belly Balance, the focus is on stability and sustainability for a scalable digital solution that includes road map, concept, design, backend, front end and web development.