STÄNG

ScarLab - App och utvecklingspartner

ScarLab - App och utvecklingspartner

ScAR Lab

Naturvetenskap och teknik är intressant när det känns personligt, meningsfullt och relevant.​ Tom Tits Experiment i Södertälje och Technichus i Härnösand är båda Science Centers (vetenskapsmuseum) där besökare kan uppleva och utforska STEAM (science, technology, engineering, art and mathematics) på en mängd olika sätt. Oftast med hela kroppen, med många sinnen och på ett lustfyllt och kravlöst vis. Thnx har tillsammans med Tom Tits och Technichus skapat ScAR Lab med finanisering från Vinnova.

No items found.

”När olika kunskapsområden och professioner möts för att ta tillvara det bästa och lära av varandra kan man åstadkomma mer än vad som annars är möjligt. Så har det varit att utveckla ScAR Lab. Tillsammans med Thnx har våra önskemål och visioner förverkligas för att erbjuda science centers besökare en unik lärupplevelse”

Cecilia Ekstrand
Projektledare Tom Tits Experiment​
Tom Tits & Technichus​

ScAR Lab (Science Center Augmentet Reality Laboratory) erbjuder en digital upplevelse byggd på interaktiv augmented reality (AR). Utforskandet förstärks med de möjligheter digitaliseringen ger genom att exempelvis förändra parametrar som inte kan förändras vid interaktion med ett fysiskt experiment. Denna lösning skapar ett mervärde oberoende om användaren besöker science centret eller ej.

ScAR Lab (Science Center Augmentet Reality Laboratory) erbjuder en digital upplevelse byggd på interaktiv augmented reality (AR).

Utforskandetförstärks med de möjligheter digitaliseringen ger genom att exempelvis förändraparametrar som inte kan förändras vid interaktion med ett fysiskt experiment.Denna lösning skapar ett mervärde oberoende om användaren besöker sciencecentret eller ej.

Convini
NÄSTA

Belly Balance

Alla förtjänar en bra magkänsla
LÄS MER