STÄNG
KONTAKT

Ta ditt första steg mot digital framgång

Tack för ditt meddelande!

Ring Magnus på 070 172 93 85 eller Richard på 073 500 69 99. Du kan också skicka oss ett meddelande.


Richard Lindberg

Vice VD / Produktstrateg

+46 (0)73-500 69 99

richard.lindberg@thnx.se

Richard Lindberg

Vice VD / Produktstrateg

+46 (0)73-500 69 99

richard.lindberg@thnx.se

Vem är du?

Jag heter Richard Lindberg och är grundare av Thnx Innovation. Min roll är vice VD, produktstrateg och projektledare.

Vad har du för erfarenheter?

Jag har varit verksam i ca 15 år i roller som utvecklare, projektledare, CTO och regionchef för utvecklingskontor. Jag har gedigen erfarenhet av behovsanalys, kravarbete och projektledning med agila metoder. Min bakgrund är som civilingenjör i datavetenskap och jag har dessutom arbetat ca 8 år som utvecklare.

Vilka av dina kunskaper är primära?

Behovsanalys, kravanalys, road mapping, Agil utveckling med Scrum.

Jag har varit två meter från en vild varg i skogen mellan Finland och Ryssland.