STÄNG

Richard Lindberg

Vem är du?

Jag heter Richard Lindberg och är grundare av Thnx Innovation. Min roll är vice VD, produktstrateg och projektledare.

Vad har du för erfarenheter?

Jag har varit verksam i ca 15 år i roller som utvecklare, projektledare, CTO och regionchef för utvecklingskontor. Jag har gedigen erfarenhet av behovsanalys, kravarbete och projektledning med agila metoder. Min bakgrund är som civilingenjör i datavetenskap och jag har dessutom arbetat ca 8 år som utvecklare.

Vilka av dina kunskaper är primära?

Behovsanalys, kravanalys, road mapping, Agil utveckling med Scrum.

Jag har varit två meter från en vild varg i skogen mellan Finland och Ryssland.

NÄSTA

Abdulsalam Aldahir

LÄS MER