STÄNG
KONTAKT

Ta ditt första steg mot digital framgång

Ring Richard på 73-500 69 99 eller skicka ett meddelande

*Thank you for your message!

*Tack för ditt meddelande!

En bra start

En bra start är början på vårt samarbete. Ett avgränsat projekt där vi levererar något litet men viktigt värde till er så ni får en chans att lära känna oss och prova på att samarbeta med oss, samtidigt som ni får ett problem löst.

Vad innebär en bra start?

PÅ RÄTT VÄG DIREKT

Vi utgår från ert nuläge och förutsättningar. Vi tar reda på vad det är ni behöver hjälp med och avgränsar det i ett uppstartsprojekt. Vi genomför projektet tillsammans och säkerställer att ni är nöjda med leveransen. Efter en bra start känner vi varandra och vi har kunskap om er produkt. Då kan vi bättre förstå och leverera till era behov.

När behövs en bra start?

Det är alltid viktigt att få en bra start på ett samarbete. Vi säkerställer att det blir så genom att göra detta lilla projekt tillsammans. Genom att börja med detta projekt får vi bättre förståelse för er verksamhet och era behov innan vi gör något större tillsammans. Det gör att vi kan göra träffsäkrare analyser och bättre projekt i framtiden. Vår leverans är alltid oberoende så att du ska kunna ta den vidare när vi är klar om du inte är nöjd.

En bra start

BEHOVSANALYS

När möjligheterna är många och ni känner en osäkerhet kring vilken digital riktning som är rätt för er kan vi hjälpa till med en oberoende analys av nuläget och identifiera era potentiella områden för digital affärsnytta.

BESLUTSUNDERLAG

Utifrån identifierade behov och potentiell digital affärsnytta hjälper vi er med ett oberoende beslutsunderlag.

DIGITAL ROADMAP

Det digitala landskapet är under ständig förändring och med en tydlig digital riktning ökar förutsättningarna för att nå framtidens affärsnytta. Vi hjälper er att skapa en digital roadmap anpassad för er verksamhet och affär.

KRAVSPECIFIKATION

Står ni inför inköp eller upphandling av digitala tjänster och produkter kan vi stötta er i framtagandet av en kravspecifikation. Vi agerar oberoende och fokuserar på att ni skall nå bästa affärsnytta genom kvalitetssäkrade metoder.

KRAVANALYS

Vi hjälper er att validera en befintlig kravspecifikation genom en oberoende second opinion med syfte att ni skall känna er trygga inför inköp eller upphandlingar av digitala tjänster och produkter.

PROTOTYP

Att visualisera och bekräfta en digital idé är ofta affärskritiskt inom digital produktutveckling. Vi hjälper er att ta fram prototyper för presentation till investerare eller undersökning och bekräftelse från fokusgrupper eller externa och interna användare.

TEKNISK ANALYS

Har ni en digital produkt eller ett system i behov av utveckling kan vi hjälpa er med en teknisk analys av nuläget för att föreslå de mest värdeskapande vägarna framåt. Analysen är oberoende och ni nyttjar den helt fritt.

PROJEKTFINANSIERING

Med mångårig erfarenhet erbjuder vi oberoende hjälp vid ansökningar om projektfinansiering för såväl små som stora organisationer.

NÄSTA

Ta ditt första steg mot digital framgång

Ring Magnus på 070 172 93 85 eller Richard på 073 500 69 99. Du kan också skicka oss ett meddelande.

*Tack för ditt meddelande!