STÄNG

En bra start - Uppstart med tydlig leverans


EN BRA START är början till vårt samarbete. Ett avgränsat projekt baserat på ert problem där vår lösning och leverans tillför stort värde för er. Ett utmärkt sätt för er att lära känna oss och uppleva hur vi jobbar tillsammans med våra kunder.

Vad innebär en bra start?

Vi utgår från ert nuläge och förutsättningar. Vi tar reda på vad det är ni behöver hjälp med och avgränsar det i ett uppstartsprojekt. Vi genomför projektet tillsammans och säkerställer att ni är nöjda med leveransen. Efter en bra start känner vi varandra bättre och vi har bättre kunskap om er produkt. På så sätt förstår vi er bättre och kan skräddarsy leveranser efter era behov.

När behövs en bra start?

Det är alltid viktigt att få en bra start på ett samarbete. Vi säkerställer att det blir så genom att göra detta projekt tillsammans. Att börja med ett avgränsat projekt får vi bättre förståelse för er verksamhet och era behov innan vi går vidare och utvecklar något större tillsammans. Det gör det möjligt att leverera träffsäkrare analyser och utveckla bättre projekt i framtiden. Det är viktigt för oss att alla våra leveranser är oberoende så att ni kan ta projektet vidare när vi är klar, skulle det vara så att ni inte är nöjda.

En bra start - Uppstart med tydlig leverans

BEHOVSANALYS
När möjligheterna är många och ni känner en osäkerhet kring vilken digital riktning som är rätt för er kan vi hjälpa till med en oberoende analys av nuläget och identifiera era potentiella områden för digital affärsnytta.

BESLUTSUNDERLAG
Utifrån identifierade behov och potentiell digital affärsnytta hjälper vi er med ett oberoende beslutsunderlag.

DIGITAL ROADMAP
Det digitala landskapet är under ständig förändring och med en tydlig digital riktning ökar förutsättningarna för att nå framtidens affärsnytta. Vi hjälper er att skapa en digital roadmap anpassad för er verksamhet och affär.

KRAVSPECIFIKATION
Står ni inför inköp eller upphandling av digitala tjänster och produkter kan vi stötta er i framtagandet av en kravspecifikation. Vi agerar oberoende och fokuserar på att ni skall nå bästa affärsnytta genom kvalitetssäkrade metoder.

KRAVANALYS
Vi hjälper er att validera en befintlig kravspecifikation genom en oberoende second opinion med syfte att ni skall känna er trygga inför inköp eller upphandlingar av digitala tjänster och produkter.

PROTOTYP
Att visualisera och bekräfta en digital idé är ofta affärskritiskt inom digital produktutveckling. Vi hjälper er att ta fram prototyper för presentation till investerare eller undersökning och bekräftelse från fokusgrupper eller externa och interna användare.

TEKNISK ANALYS
Har ni en digital produkt eller ett system i behov av utveckling kan vi hjälpa er med en teknisk analys av nuläget för att föreslå de mest värdeskapande vägarna framåt. Analysen är oberoende och ni nyttjar den helt fritt.

PROJEKTFINANSIERING
Med mångårig erfarenhet erbjuder vi oberoende hjälp vid ansökningar om projektfinansiering för såväl små som stora organisationer.

NÄSTA

Gör ett framsteg - Leverera affärsvärde

 
LÄS MER