STÄNG
KONTAKT

Ta ditt första steg mot digital framgång

Ring Richard på 73-500 69 99 eller skicka ett meddelande

*Thank you for your message!

*Tack för ditt meddelande!

Gör ett framsteg

Målsättningen med projektformen Gör ett framsteg är att göra en avgränsad insats i samarbete med er där resultatet är att ni fått det affärsvärde ni efterfrågade implementerat i er produkt.

Vad innebär ett projektet?

LEVERERAT AFFÄRSVÄRDE TILL ER PRODUKT

Med förståelse god för er produkt eller tjänst och er affärsverksamhet samt erfarna utvecklare fokuserar vi på att leverera ett avgränsat affärsvärde till er. Benämningen på projektet Gör ett framsteg har vi tagit för att tydliggöra att det handlar om att ta er produkt eller tjänst till nästa nivå.

När behövs projektet?

När du vill utveckla första versionen, eller en ny version av din produkt eller tjänst. När du har ett behov av en avgränsad utvecklingsinsats i din produkt eller tjänst. Det kan till exempel vara några nya krav som ställs på er plattform, uppdaterade regelverk, ett problem som behöver lösas eller en uppgradering av funktioner.

Gör ett framsteg

AVGRÄNSADE UTVECKLINGSPROJEKT

Genom inkluderande projektarbete når vi tillsammans en slutleverans i ett avgränsat digitalt projekt. Vi lägger fokus på att så kostnadseffektivt som möjligt nå största möjliga affärsnytta.

STÖD I BESLUTSPROCESSEN

Med erfarenhet och spetskompetens hjälper vi er att navigera inom digital utveckling och föreslår vägar framåt utifrån best practices.

KOMPETENSUTVECKLING

Utifrån era förutsättningar och unika situation jobbar vi med att stärka ert team där behovet är som störst. Det kan handla om allt från att börja arbeta med en ny teknik eller metod till att hitta rätt väg fram

COACHING TILL BESTÄLLARE

Som beställare av digitala tjänster och produkter finns ofta ett kompetensglapp. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och vägleder er genom en beställningsprocess för att så effektivt som möjligt nå digital framgång.

TEKNISK COACH

Som en oberoende part vägleder vi er organisation i det digitala landskapet för att maximera affärsnyttan utifrån era behov.

Ta ditt första steg mot digital framgång

Tack för ditt meddelande!

Ring Magnus på 070 172 93 85 eller Richard på 073 500 69 99. Du kan också skicka oss ett meddelande.