STÄNG

Gör ett framsteg - Leverera affärsvärde


GÖR ETT FRAMSTEG syftar till att leverera en lösning och ett resultat utifrån det affärsvärde ni efterfrågar. Tillsammans avgränsar vi arbetsinsatsen för att sedan maximera resultatet i form av en tjänst eller produkt.

Vad innebär Gör ett framsteg?

Med er goda förståelse för er affärsverksamhet och vårt erfarna produkt- och tjänsteutvecklingsteam fokuserar vi tillsammans på att leverera ett eller flera uttalade affärsvärden till er. Varför vi kallar det för Gör ett framsteg är för att arbetet vi gör tillsammans handlar om att ta er produkt eller tjänst till nästa nivå.

När har ni användning av det?

När ni vill utveckla en ny version av er produkt eller tjänst eller när ni har ett behov av en avgränsad utvecklingsinsats i er produkt eller tjänst. Det kan till exempel vara nya krav som ställs på er plattform, uppdaterade regelverk, ett problem som behöver lösas eller en uppgradering av funktioner.

Gör ett framsteg - Leverera affärsvärde

AVGRÄNSADE UTVECKLINGSPROJEKT
Genom inkluderande projektarbete når vi tillsammans en slutleverans i ett avgränsat digitalt projekt. Vi lägger fokus på att så kostnadseffektivt som möjligt nå största möjliga affärsnytta.

STÖD I BESLUTSPROCESSEN
Med erfarenhet och spetskompetens hjälper vi er att navigera inom digital utveckling och föreslår vägar framåt utifrån best practices.

KOMPETENSUTVECKLING
Utifrån era förutsättningar och unika situation jobbar vi med att stärka ert team där behovet är som störst. Det kan handla om allt från att börja arbeta med en ny teknik eller metod till att hitta rätt väg fram

COACHING TILL BESTÄLLARE
Som beställare av digitala tjänster och produkter finns ofta ett kompetensglapp. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och vägleder er genom en beställningsprocess för att så effektivt som möjligt nå digital framgång.

TEKNISK COACH
Som en oberoende part vägleder vi er organisation i det digitala landskapet för att maximera affärsnyttan utifrån era behov.

NÄSTA

En trygg framtid - Förvaltningspaket

 
LÄS MER