STÄNG

En trygg framtid - Förvaltningspaket


Tillsammans med er skapar vi EN TRYGG FRAMTID. I en långsiktigt hållbar lösning är det viktigt att känna trygghet. Vårt förvaltningspaket ger er en utvecklingspartner med rätt kompetenser och erfarenheter som krävs under hela produktens eller tjänstens livslängd. Vår tjänst innehåller tre delar; kontinuitetsplanering, underhåll och support.

Kontinuitetsplanering

Unik teammodell för kompetensspridning. Vår utvecklingsprocess gör att vi alltid är flera personer med insikt i hur er produkt fungerar. ​

Era konton och er kod. Allting vi skapar under projektet lagras i molnlösningar med hög tillgänglighet och regelbunden backup. Vi hjälper er skapa konton som ni äger och har full kontroll över. Det är en hygienfaktor för oss på THNX att ni äger och kontrollerar allt material som vi skapar till er, från start till mål.​

Alltid någon med kunskap om er produkt. Förutom ovanstående aktiviteter och vår teammodell ser vi till att det alltid finns någon hos oss som har kunskap om hur er produkt är uppbyggd.​

Underhåll

SÄKERSTÄLLA ATT ER DIGITALA LÖSNING ALLTID FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER FÖRSÄMRAD KVALITÉ. ​

Förebyggande underhåll. THNX övervakar och underhåller lösningen både proaktivt och reaktivt för att undvika fel och problem i största möjliga utsträckning. Oväntade avbrott hålls till ett minimum och planerade avbrott görs i dialog med er.​

Regelbundna uppdateringar. THNX levererar regelbundet uppdateringar baserade på det förebyggande underhållet. ​

Roadmap och riskanalys. Vi planerar tillsammans in möten varje kvartal där vi diskuterar roadmap för kommande period samt gör en riskanalys baserat på ert nuläge.​

Gemensam åtgärdsplan. Vi underhåller en gemensam åtgärdsplan för kända fel och risker.​

En trygg framtid - Förvaltningspaket

FÖRVALTNING OCH UNDERHÅLL
Med bred erfarenhet förvaltar vi er digitala tjänst eller produkt. Med fokus på långsiktig kvalité säkrar vi effekten av er investering och eliminerar risk för onödiga kostnader.

VIDAREUTVECKLING
I en nysatsning på en befintlig digital tjänst eller produkt kan vi utifrån de unika förutsättningarna säkerställa en effektiv utvecklingstakt och framtidssäkrat affärsvärde.

SKRÄDDARSYTT UTVECKLINGSTEAM
Förvaltar ni själva era digitala tjänster och produkter men har begränsningar i utvecklingen kan vi skräddarsy ett skalbart utvecklingsteam utifrån era unika förutsättningar och behov.

EXTERN CTO
Genom att tillsätta en extern CTO med gedigen erfarenhet får ni möjligheten att säkerställa er digitala närvaro med erfarenhet och kompetens, samt frigöra tid från ofrivilligt IT-ansvariga.

EXTERN PRODUKTÄGARE
Vi säkerställer att kravställningar och långsiktig utveckling av era digitala produkter genomförs enligt beprövade metoder och med bibehållet fokus på ert unika affärsvärde.

Support

HOS OSS HAR NI  EN KONTAKTPERSON SOM KAN SVARA PÅ FRÅGOR SAMT HANTERA DE PROBLEM SOM EVENTUELLT UPPSTÅR INOM ERT ANVÄNDANDE AV DEN DIGITALA LÖSNINGEN.​​

Kontaktperson. En kontaktperson som ni kan nå för frågor eller stöd och support. Vi erbjuder andra linjens support vilket innebär att ni kan nå oss på telefon eller mail och era slutanvändare rapporterar fel och problem till er.​​

Digital ärendehantering. Alla ärenden läggs in i ett ärendehanteringssystem som ni har tillgång till.​

NÄSTA

En bra start - Uppstart med tydlig leverans

 
LÄS MER