STÄNG
KONTAKT

Ta ditt första steg mot digital framgång

Ring Richard på 73-500 69 99 eller skicka ett meddelande

*Thank you for your message!

*Tack för ditt meddelande!

En hållbar utveckling

För att bibehålla en långsiktigt värdeskapande digital tjänst eller produkt är det viktigt att känna trygghet i att er utvecklingspartner finns tillgänglig med erfarenhet, kompetens och nätverk under hela produktens eller tjänstens livslängd. Därför erbjuder vi tjänsten En hållbar utveckling.

Vad innebär en hållbar utveckling?

LÅNGSIKTIG TRYGGHET

I En hållbar utveckling säkras er investering i er produkt genom tillsättandet av en erfaren produktägare eller CTO och ett team med bred kompetens och stort nätverk. Genom vårt arbete med kompetensspridning, kvalitet, ständig förbättring och automatiserade processer säkrar vi kontinuitet i din utveckling. Vi arbetar alltid kvalitetsinriktat i beprövade processer med tidig riskeliminering och löpande fokus på affärsnytta, teknisk strategi och värdeskapande produktutveckling. Effekten av vårt arbete och leverans är en långsiktig digital trygghet där ni frigör interna resurser, bibehåller långsiktig kvalité och optimerar affärsvärdet i er investering.

När behövs en hållbar utveckling?

När ni investerat i en ny digital tjänst eller produkt och vill långsiktigt kvalitetssäkra er investering för att säkerställa största möjliga affärsvärde. Eller när ni planerar en nysatsning i en befintlig tjänst eller produkt och vill undvika oanade kostnader längs vägen.

En hållbar utveckling

FÖRVALTNING OCH UNDERHÅLL
Med bred erfarenhet förvaltar vi er digitala tjänst eller produkt. Med fokus på långsiktig kvalité säkrar vi effekten av er investering och eliminerar risk för onödiga kostnader.

VIDAREUTVECKLING
I en nysatsning på en befintlig digital tjänst eller produkt kan vi utifrån de unika förutsättningarna säkerställa en effektiv utvecklingstakt och framtidssäkrat affärsvärde.

SKRÄDDARSYTT UTVECKLINGSTEAM
Förvaltar ni själva era digitala tjänster och produkter men har begränsningar i utvecklingen kan vi skräddarsy ett skalbart utvecklingsteam utifrån era unika förutsättningar och behov.

EXTERN CTO
Genom att tillsätta en extern CTO med gedigen erfarenhet får ni möjligheten att säkerställa er digitala närvaro med erfarenhet och kompetens, samt frigöra tid från ofrivilligt IT-ansvariga.

EXTERN PRODUKTÄGARE
Vi säkerställer att kravställningar och långsiktig utveckling av era digitala produkter genomförs enligt beprövade metoder och med bibehållet fokus på ert unika affärsvärde.