STÄNG
KUNDCASE

Effektivisera inköp och mallar

Företaget grundades i slutet 2013, i dag är vi över 160 anställda och omsätter ca 600 miljoner kronor. Vi bygger allt från mindre serviceprojekt till bostäder, hotell, kontorslokaler, industrier och har flera spännande projekt på gång. Vår organisation är flexibel med korta beslutsvägar och vi arbetar nära våra kunder. Vi har ett starkt produktionsfokus som genererar smidiga processer och i slutändan ett trivsamt arbetsklimat

Det har varit lärorikt och utvecklande att jobba tillsammans med THNX. I deras projektmodell med ”en bra start” där vi får en genomarbetad offert efter den spec vi tillsammans diskuterat. Detta är ett bra kvitto på att THNX uppfattat uppdraget korrekt. Projektet startar och vi har snabba demo-möten där vi stämmer av att projektet går i rätt riktning. Sedan får vi möjligheten att testa funktioner innan de publiceras live. Detta gör att vi kunnat påverka projektets riktning under resans gång samt att utvecklarna arbetat med rätt lösningar, det ser vi som mycket värdefullt. Vid avslutat projekt har THNX kontrollerat att leverans överensstämmer med kundens förväntan.

Magnus Moström

Specialistchef på Selberg Entreprenad

01

Utmaningar

Selberg Entreprenad ville förenkla och effektivisera hanteringen av mallar för inköp genom att delvis automatisera arbetet samt underlätta administrationen av huvudmallar. Det finns risker vid inköp som kan minimeras med korrekta och uppdaterade förfrågnings- och avtalsmallar. Inköparen saknade en samlad bild av det som är planerat att köpas in i närtid, från samtliga projekt och samordning skall ske i en större utsträckning än idag. Dessutom ville Selbergs Entreprenad få möjlighet att anpassa mallarna utefter vad de köper genom att produkt/bransch-specifika krav och interna preferenser för till exempel en vara ska levereras kommer med i avtalen.

02

Lösning

Mallmotor applikationen är en helt integrerad del av Selbergs IT-arkitektur med integrationer av allt ifrån inloggning, e-post, e-signaturtjänst, dokumenthantering, registerföring, avtalshantering m.m. Detta gör att mallmotorn tillhandahåller både rätt indata till rätt användare men också levererar rätt data till både leverantörer, kunder och den interna organisationen. Applikationen ger även inköparen bra planering och bra uppföljningsmöjligheter.

03

Resultat

Syftet med Mallmotorn är att skapa en enklare och snabbare hantering av mallar för inköp genom att delvis automatisera arbetet samt att underlätta administrationen av huvudmallar.

Man vill:

  • Minska tiden för inköpare att skapa nya mallar för förfrågningar och avtal i projekt.  
  • Minska antalet fel vid skapandet av nya mallar.  
  • Minska antal fel i nya avtal och förfrågningar
  • Minska tiden för inköpare att hitta och använda korrekt mall
  • Göra det lättare att hitta rätt leverantörer
  • Säkerställa en gemensam hantering och förbättring av mallar
  • Möjliggöra ett gemensamt arbetssätt med mallar  

NÄSTA

Tibber

Visualisera data för fler insikter om elförbrukningen
LÄS MER